21.03.2019
Elva Turismiinfo

Elva turismiinfo statistika ülevaade 2018. aasta kohta

Järgnev ülevaade on koostatud Elva turismiinfopunkti külastusstatistika põhjal, mis kätkeb endast otseselt klientide teenindamisest saadud andmeid, mitte lävepaku ületanute kvantiteeti.

2017. aasta mai kuust asub Elva turismiinfopunkt Elva Kultuurikeskuses (Kesk 30, Elva), varasema Elva vaksalihoone asemel. Lahtioleku ajad ei ole muutunud, olles avatud seitse päeva nädalas. Pigem on kultuurisündmuste toimumisaeg pikendanud pisteliselt ka infopunkti lahtioleku aegasid, teenindades inimesi samal ajal, kui toimub mõni kultuuriüritus. Seoses kolimisega võis eeldada, et infopunkti külastatavus natuke langeb, sest varasemalt tõstis nii päringute arvu tõsiasi, et asuti vaksalihoones, kus suur osa küsimusi oli seatud ühistranspordiga.

Vaadates üldisemat turismistatistikat maailma mastaabis, siis üldsine turismi kas möödunud aastal oli 5,6% (UNWTO andmed), kus Euroopa turismi kas oli suisa 5,7%, millest enam Lõuna-, Kesk-ja Ida-Euroopasse. Põhja-Euroopa reisimise tase jäi eelmise aasta tasemele. Eestis oli välisturistide ööbimine kerges languses, see eest ööbiti vähe pikemalt, kui varasemalt. Küll aga kasvas majutatud siseturistide arv (4,5%). Välisturistide ööbimised langesid võrreldes möödunud aastaga just kolmandas ja neljandas kvartalis. Tulenes see ennekõike soome kui vene turistide ööbimiste vähenemisest. Lätist tulevate turistide arv jõudis küll uue rekordini, kuigi kasv oli tagasihoidlikum, kui aasta varem. Selle eest on tõusnud saksa turistide arv. Suurem on huvi Eesti kui terve Baltikumi vastu Jaapanist, vähem Hiinast. Siseturistide ööbimised kasvasid uue rekordini, nii puhkereiside kui töö reiside arvelt. Suurim oli kasv Tallinnas ja Ida-Virumaal. Reisiteenuste eksport 2018.aastal oli Eestis 1,5 miljardit eurot. Turismiteenuste osatähtsus Eesti toodete-teenuste ekspordis moodustas 2018.aastal 10,2%,. (EAS TAK)

Tulles tagasi Elva turismiinfopunkti külastatavuse juurde, siis 2018.aastal vastati kokku 284-le päringule, mis olid seotud suuremal määral turismialase infoga. Siia juurde ei ole lisatud suuremal määral sündmuspäringuid, mis seotud lisateenustega nagu piletimüük. Päringute tegijaid oli kokku 473 inimest, kellest 28.7% moodustasid välisturistid. Leidus ka külastajaid, kes infotöötaja teenust ei vajanud ja said vajaliku info infostendil olevatest materjalidest. Väliskülastajatest oli enam esindatud külalisi Saksamaalt, Venemaalt, Lätist ja Hispaanist. Sarnaselt riikliku statistikaga on vähenenud Soomest tulnud külastajate arv, kuid enam on pilti kerkinud külalised Jaapanist ja ka Indiast. Suur osa on endiselt siseturistidel, kes moodustavad 71,3% kogu külastajatest.

Vaadeldes päringuid sisuliselt, on kõige populaarsemad päringud ikka Elva linnaga seotud turismiinfo kohta, olgu selleks siis linna kaart, vaatamisväärsused, mida teha ja vaadata. Teisele kohale on tõusnud erinevad sündmused, mis Elvaga seotud: 2018.aastal oli näiteks Elva Kohvikutepäev, FC Elva Jalkafest ja Elamusfestival. Siia hulka ei ole lisatud suuremal hulgal päringuid, mis on tehtud Elva Kultuurikeskuse sündmuste kohta, mõned üksikud erandid, mis on tulnud külastatavate turistide poolt, kes otsivad meelelahutust oma viibimise ajaks. Kolmas populaarne kategooria on matkarajad, kellele järgneb toitlustusvõimalused. Uus Kultuurikeskus äratas samuti piisaval määral huvi, mistõttu esines ka sealsete toodete-teenuste jms kohta päris palju päringuid.

2018.aastal keskenduti suures osas ka info kandmisele veebikeskkonda, kus suur osa Elva valla turismiinfost oleks leitav kodulehele www.elvaturism.ee, mida toetab Google kaart, kuhu lisada Elva valla turismiinfot läbi Google Local Guide rakenduse. See on tingitud ennekõike asjaolust, et turistid kasutavad üha rohkem mobiilset internetti ja sealseid allikaid, seega on oluline olla seal leitav ja mobiilisõbralikult infot vahendada. Jätkame antud tööga ka 2019.aastal, et võimalikult palju infot oleks turistil kättesaadav veebivahendusel. Lisateenustest, mida turismiinfo pakub, saab samuti teha numbrilise ülevaate. Sellest lähtuvalt väljastati 2018.aastal 1545 Piletilevi piletit ning 2954 Piletimaailma piletit. Cargobus pakipunktis vahendati aasta jooksul 178 pakki.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et kuigi infopunkti külastatavus on mõnevõrra langenud, on muutunud külastajate perspektiiv: kui varasemalt tuldi lihtsalt jalutama ja korraks Tartust välja, huvitab täna inimesi rohkem mida teha saab või millist sündmust külastada. Endiselt on tõmbeteguriks loodus ja siinsed matkarajad, mis meelt mööda saksa turistidele. Võib ju olla, et meie ühiskond muutub üha seadmetekesiseks, kuid sellest hoolimata on füüsilised materjalid, olgu selleks kaardid või trükised, vajalik abivahend ringi reisimisel, mida infopunktist küsitakse ja kaasa võetakse. 2019.aasta linnasüdame rekonstrueerimistööd, mis raskendavad turismiinfole ligipääsu võib avaldada käesoleva aasta statistikale mõju, kuid selle raames vaatame tulevikku, kus atraktiivne linnasüda meelitab siia rohkem inimesi uudistama nii linna kui tervet Elva valda.