24.01.2020

Elva vallas algasid ettevalmistused Tartu 2024 kultuuripealinna aastaks

Loova Elva arutelu juht Ragnar Siil. Foto: Kayvo Kroon

“Loov Elva” arutelu juht Ragnar Siil. Foto: Kayvo Kroon

22. jaanuari õhtul kogunes Elva Kultuurikeskusesse arvukalt kohaliku elu edendajaid, kes soovisid kaasa rääkida ning anda oma panuse „Loov Elva“ aruteluõhtule.

Ürituse eesmärgiks oli ärgitada kohalikke turismiedendajaid, ettevõtjaid, piirkondade esindajaid, noorte volikogu liikmeid, kultuurijuhte, noorsootöötajaid, huvi- ja haridusjuhte, spordientusiaste, raamatukogutöötajaid, Elva vallavalitsuse esindajaid, volikogu liikmeid ning erinevate volikogu komisjonide liikmeid kaasa mõtlema, kuidas saaksime üheskoos panustada maakondliku Tartumaa kultuuristrateegia 2025 elluviimisesse ning kultuuripealinna edukale õnnestumisele. Aruteludes osalesid ka Tartumaa Omavalitsuste Liidu ja Tartu 2024 kultuuripealinna korraldusmeeskonna esindajad. Õhtut modereeris rahvusvaheliselt tunnustatud kultuuripoliitika ja loomemajanduse ekspert Ragnar Siil.

Aruteluõhtu "Loov Elva" Foto: Kayvo Kroon

Aruteluõhtu “Loov Elva” Foto: Kayvo Kroon

Ürituse esimeses pooles oli laudkondade ülesandeks keskenduda viiele erinevale väljakutsele:

  • Kuidas panna lapsi ja noori rohkem kultuurist huvituma ja kultuuris kaasa lööma?
  • Kuidas innustada loovatel lahendustel põhinevat ettevõtlust?
  • Kuidas pakkuda harivat, mitmekülgset ja meelelahutuslikku ajaveetmist eri sihtrühmadele?
  • Kuidas toetada kohalikku omaalgatust ja aidata kaasa tugevate kogukondade arengule?
  • Kuidas meelitada valda külalisi lähemalt ja kaugelt?

Esmalt keskenduti hetkeolukorra kaardistamisele ning peamiste puuduste väljatoomisele. Seejärel mõeldi sammuke kaugemale ning üritati mõista, mis on põhjused nimetatud puuduste taga. Kolmanda sammuna lasti ideedel lennata, et ühiselt välja mõelda, missugused võiksid olla konkreetsed algatused ning projektid, mis aitaksid kaasa nimetatud väljakutsete lahendamisele.

Laudkondades toimunud aruteludes toodi välja mitmesuguseid nutikaid mõtteid, alates noorte arvamusfestivali ja mentorlusprogrammi loomisest, lõpetades City Sightseeing bussimarsruudi loomisega Tartu ja Elva vahelisel teekonnal. Samuti tekitasid elavat arutelu ideed noorte kultuuripassi loomisest, sportimise ja vabaaja veetmise võimaluste ajakohastamisest, ühtse kultuuritee loomisest, viidamajanduse korrastamisest ning mitmepäevase piirkonna tunnusfestivali korraldamisest. Igati teretulnud olid ka ettepanekud küla- ja kogukonnasädemete projekti loomisest ning Elva Elamusfestivali arendamisest.

Aruteluõhtu teine osa keskendus Tartu 2024 kultuuripealinna teemale. Laudkondades arutleti, mida on Elva vallal ning kogu piirkonnal ühiselt pakkuda rahvusvahelistele kultuuripealinna külalistele ning missuguste elamuste ja kogemuste pakkumine aitaks neil Tartust kaugematesse piirkondadesse jõuda?

"Loov Elva" Tartu2024 arutelu. Foto: Kayvo Kroon

“Loov Elva” Tartu 2024 arutelu. Foto: Kayvo Kroon

Kultuuripealinna arutelude käigus tekkis mitmeid lennukaid ideid. Näiteks käidi välja idee luua Elva valda toidu, käsitöö, rahvakultuuri ja tööoskuste teemapark, kuhu külalised saaksid tulla talu- ja külaeluga ning traditsiooniliste tööoskustega tutvuma. Kindlasti on paljudele väliskülalistele eestlaste jaoks iseenesest mõistetavad tegevused nagu heinategu, lehma lüpsmine, kartulivõtt, seenel käimine, puude lõhkumine ning lakas magamine just sellised ekstreemsed elamused, mida tullakse kultuuripealinnast otsima. Samuti tekkis idee korraldada üle-euroopaline veskimöldrite festival, kuna just Elva vallas tegutseb Hellenurme Vesimuuseum, mis on tänini ainus Eestis vee jõul töötav vesiveski. Mis oleks veel uhkem, kui mitte Elva vallas toimuv Euroopa Veskimöldrite Kongress? Mitmes laudkonnas toodi välja, et just kultuuripealinna aasta ja sellega kaasnev melu on sobiv aeg, et ellu äratada Elva Metsapealinnatiitel ning näidata ka külalistele, kui mõnus on ilusa ja puhta looduskeskkonnaga Elva piirkonnas elada. Seetõttu tuleks kindlasti juba alates tänasest rohkem tähelepanu pöörata taastuvenergia kasutuselevõtmise võimalustele ning keskkonnasõbralike arenduste loomisele igas eluvaldkonnas. Lisaks metsapealinnale jäi korduvalt kõlama ka Võrtsjärve kui meie piirkonna hästi hoitud saladuse rohke potentsiaal ning olulisus kultuuripealinna kontekstis.

Arvukate osalejatega aruteluõhtu oli märgiline, kuna seesuguseid valdkondade üleseid ning nii paljude erinevate valdkondade esindajate osavõtul toimunud ühiseid mõttetalguid ei ole varasemalt Elva vallas korraldatud. Nii leidis nii mõnigi osaleja end ühisest laudkonnast inimestega, kellega polnud varem kokku puutunud. Loodetavasti pakkus aruteluõhtu positiivseid emotsioone ning rohkelt inspiratsiooni edasi toimetamiseks kõigile asjaosalistele!

 Rohkem fotosid aruteluõhtult näed siit.

Vaata veel:

Tartu 2024: “Elva vald tegi avalöögi kultuuripealinnaks valmistumisel”

Elva vallavalitsuse pressiteade “Elva vald valmistub Euroopa kultuuripealinna tulekuks”

Hoia kindlasti silma peal meie tegemistel Visitelva Facebookis ja Instagramis.