Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmeid töötleb SA Elva Kultuur ja Sport Reg. nr. 90013420; Tartumaa, Elva linn, Kesk tn 30, 61507; Telefon (+372) 506 9785; Email: turism@elva.ee.

Töödeldavad isikuandmed

Ees- ja perekonnanimi; e-mail.

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Isikuandmeid kasutatakse kliendieelistuste analüüsimiseks. Visitelva kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe veebikasutusstatistika tegemiseks.

Vastuvõtjad kellele info edastatakse

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebilehekülje funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmete ligipääs

Juurdepääs isikuandmetele on VisitElva turismimeeskonna töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebilehekülje kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebilehekülg rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda klienditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel.

Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated

E-posti aadressi kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti turism@elva.ee.

Järelevalve teostamine

Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Skip to content