Alam-Pedja looduskaitseala

Ala põhiväärtuseks on märgade elupaikade mitmekesisus, erinevad sookooslused ja jõed.Alam-Pedja on suurte soode, märgade metsade ja lammide ning looklevate jõgedega piirkond. Siinne ala võeti looduskaitse alla 1994.aastal. Kaitseala pindala on 34220 ha. See ulatuslik loodusala asub Võrtsjärve nõus ning jääb Jõgeva, Tartu ja Viljandi maakonna piirialadele. 1997 aastast kuulub kaitseala rahvusvahelise tähtsusega märgalade (Ramsari alade) hulka ning 2004. aastast Euroopa Liidu Natura kaitsealade võrgustikku.

Allikas: http://www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/kaitsealad/alam-pedja-looduskaitseala

Skip to content