Elva vallavalitsuse hoone

1938. aastal otsustas president Konstantin Päts lihtsustada Eesti haldusjaotust ja kaotada alevid, nimetades need linnadeks. Otsus sobitus hästi ka riigi 20. juubeli tähistamisega. Ühtekokku muudeti sel aastal linnaks 14 asulat. Teiste hulgas sai linna õigused ka Elva, tähistavaks daatumiks 1.mai 1938.

Praegu tegutseb valla administratsioon selles hoones. Tegemist on 1962.aastal valminud Elva Rajoonikommitee hoonega. Aasta möödudes aga rajoon likvideeriti ja hoone anti Elva haiglale. 1976.aastal valmis aga Elva polikliinik, misjärel haigla sinna üle kolis. 1996.aastal asus hoonesse juba Elva Linnavalitsus. Enne seda aga tehti hoones ulatuslikud ehitustööd, mis muutnud hoone esialgset ilmet. Suurimaks muutuseks võib pidada kellatorni lisandumist. Sealt on kuulda keskpäeval ja –ööl linna tunnusmeloodiat, milleks on Ado Renvaldi sõnadel, Aleksander Lätte viisil “Kuldrannake”. Kellamänguks seadis selle aga Sven Grünberg.
2018.aastast tegutseb hoones Elva Vallvalitsus