Keeri-Karijärve looduskaitseala

Looduskaitseala peaaegu 2000 hektarit suur, mis asutati 2006. aasta veebruaris ja see on osa Natura 2000 võrgustiku loodusaladest. Kaitseala on jaotatud kolmeks sihtkaitse- ja üheks piiranguvööndiks.

Kaitseala väärtust tõstavad siinsed jõgi, järved, ojad. Kaitsealal rohkesti põhjamaiseid lamminiite ja niiskuslembesi serva‐kõrgrohustuid, fragmentaarselt Fennoskandia madalike liigirikkaid arurohumaid ja puisniite . Viimased kaks on Euroopa mõistes esmatähtsad elupaigatüübid.

Skip to content