Lustimäe puhkeala

Kaitseala kaitse-eesmärk on rekreatiivse tähtsusega pargi, arhitektuurimälestise Hellenurme villaveski varemete ja pärandkultuurmaastiku säilitamine, tutvustamine ning kaitseala ajaloolis-kultuuriliste väärtuste säilitamine, arendamine ja tutvustamine. Lustimägi on Elva jõe kallasrajaga ühendatav Vitipalu matkaradadega.

Lustimäe kaitseala asub Elva vallas Hellenurme külas. Ala võeti kaitse alla 1964. aastal maastikuelemendi kaitseks. Lustimägi on Elva jõe kõrgem kaldaala, mis on idast piiratud sälkoruga. Nõlva kalle jõe suunas on kuni 32 kraadi. Koht on seotud akadeemik A. T. Middendorffi tegevusega, kes istutas sinna pargiilmelise puistu. 1922. aastast kasutusel olnud ka peopaigana (praegust seisu ei tea). Ala pindala on 2,95 ha.