Peedu-Nuti vesiveski kompleks

Vaatamist väärt

Kirjalikke märkmeid Nutti vesiveski kohta leiab Liivimaa kubermangu lehest juba 1865.aastast. 1870.aastal on üles tähendatud, millised maad, mis suuruses vesiveski juurde kuulusid. Peale selle on võetud Nutti veski orientiiriks kruntide jagamisel.

Peedu-Nutti vesiveski kompleks

Elamud

Veski 1/Veski 16

1920.-1930. aastatele tüüpiline aedlinnaelamu, mis asub miljööliselt väärtuslikul alal, Elva jõe ääres. Mälestise tunnuseks on elamu ajalooliselt autentne välisilme, algupärased ehituskonstruktsioonid ja detailid. Pooleteist korruseline puitelamu millel kõrge kaldega poolkelpkatus, fassaadidel lihtne rõhtlaudvooder, aknad 1920. aastatele iseloomuliku kuue- ja kaheksaosalise raamijaotusega, küljel tiheda raamijaotusega akendega veranda. Veski 16 elamul on veel saab näha kõrge sokliga keldrikorrust, kuna asub langeva reljeefiga pinnasel.

Nutti vesiveski hoone

Veski 14a

Ajalooline veskihoone veskihoonete kompleksis. Mälestise tunnusteks on hoone ajalooline välisilme, säilinud ehituskonstruktsioonid ja detailid. Väike poolkelpkatusega veskihoone, mis tõenäoliselt rajatud 19. sajandil. Seinad kaetud rõhtsa voodrilaudisega, varasem laastukatus kaetud eterniidiga. Säilinud on hoone algupärane maht ja proportsioonid, põhjaküljele tehtud 1960. aastail sobimatu juurdeehitus.

Peedu vesiveski hoone

Oru 2

Mälestise tunnusteks on hoone algupärane välisilme ning kõik säilinud ehituskonstruktsioonid ja sisseseade osad. Ühekorruseline rõhtpalkseintega veskihoone, mille jõepoolne tiib kaetud poolkelpkatusega, läänepoolne kõrgem osa iseseisva viilkatusega. Hoone asub vahetult Elva jõe kaldal, varem oli jõepoolse osa alla juhitud veskikanal. Veski sisseseade on osaliselt säilinud.

Peedu villaveski hoone

Oru 2

Veskikompleksile iseloomulik hoone. Mälestise tunnuseks on hoone algupärane tarbeehitisele iseloomulik välisilme ning kõik säilinud ehituskonstruktsioonid ja detailid, sh kunagise sisseseadega seotud osad. Ühekorruseline viilkatusega hoone mis asetseb tõusval reljeefil, kõrgel maakivisoklil, kaetud rõhtlaudvoodriga, akendel lihtsa vormiga ehisraamstus, läänepoolsel tagaküljel kahe poolega lauduks sarnases raamistuses. Küljel väike eeskoda.

Peedu vesiveski ait-ladu

Oru 1

Veskihoone kompleksile iseloomulik 1920.aastatest pärinev abihoone. Mälestise tunnusteks on hoone hästi säilinud algupärane välisime ja kõik säilinud algupärased hooneosad, ruumistruktuur, ehituskonstruktsioonid ning detailid. Savist välisseintega keskmise suurusega aidahoone, millel viilkatus, esiküljel kaks obadustega varustatud välisust ja katuse osas ärkliväljaehitus ning hooviküljel veranda. Ärklikorrust on kasutatud elukorrusena. Hoone on kõrgel maakivisoklil, esiküljel veskikividest trepp.

Peedu vesiveski omaniku elamu

Oru 2

Kahekorruseline kõrge viilkatusega krohvitud kivihoone, ehitatud tõenäoliselt 1920.aastail. Lihtne arhitektuurse kujunduseta krohvfassaad, aknad ajastule iseloomuliku ruudujaotusega.

2015.aastal avati Peedu-Nuti veskitammil projekti raames valminud uus kalapääs.

(Tekst: Elva Teejuht, 2015)

Sarnased tulemused