Puhja seltsimaja park

Hästi hooldatud, kuid liigivaene (24 liiki) aleviku puhkekoht. Arhitektuurimälestisena kirik koos kirikaiaga.