Tartu maantee: postitee, keisritee

Siinne tänav on ajaloolise väärtusega, kuna siit mööda kulges 18. sajandil postitee Riia suunas.

1714.aastal avas Vene Tsaaririigi valitsus Peterburi – Narva – Tartu – Riia postimaantee, mille ääres paiknesid 20 – 25 verstaste vahemaadega postijaamad. Postijamade võrk ehitati algselt riigivalitsejate kirjavahetuse edasitoimetamiseks ja riigiametnike reisimise korraldamiseks. Hiljem, alates 1719. aastast avanes võimalus kahekordse tasu eest ka tavainimestel kasutada reisimises postijaamade teenuseid. Praeguse Elva alal asus Uderna postijaam, mis raudtee liikluse käivitades lõpetas oma tegevuse.

1802.aastal teel Klaipedasse külastas Tartut ja selle taasavatud ülikooli keiser Aleksander I. Rektori vastuvõtukõne meeldis tsaarile sedavõrd, et ta palus sellest endale koopiat. Ise aga jätkas teekonda. Kui Aleksander parajasti Uderna postijaamas lõunat sõi, tõi kiirkuller talle soovitud ärakirja.