Elva Turism

Tilga kihelkonnakooli hoone

Ajalooliselt ühiskondlik hoone, mis on mänginud olulist rolli piirkonna hariduselus. Hoonel on säilinud oluline osa originaal ehituskehandist.
Ehitatud 19.s. viimasel veerandil kihelkonnakooli hooneks.

Exit mobile version