Arbi järve loodusrada

Tere tulemast Arbi järve kaldale!

Arbi järve ümbritsevat rada on kasutatud nii puhkamiseks, sportimiseks kui ka niisama mõnusaks võimaluseks looduses viibida. Samuti on rada hea vaheldus õppetöös – loodusõpetuse tundides nii lasteaialastele kui ka kooliõpilastele. Siin jälgitakse aastaaegade vaheldumist, kuulatakse kevadisi konnakontserte, vaadeldakse linde, õpitakse tundma puid ja muid taimi. Läbi aastate on paljud linna loodusesõbrad ning lasteaedade ja koolide loodusõpetajad soovinud järve ümbruse mitmekesise elustiku ning kaitsealuse Elva-Peedu metsapargi loodusväärtuste tutvustamiseks rajada siia infostendidega tähistatud loodusraja. 

Eesti Looduskaitse Seltsi Elva osakonna ja MTÜ Elva Elama koostööna ning Kohaliku Omaalgatuse Programmi, Elva vallavalitsuse Ja Eesti Looduskaitse Seltsi ning heade annetajate toetusel sai see 2022. aastal valmis ning avati pidulikult 7. mail. Loodusraja infotahvlite ja stendide sisu on loodud linnaelanikest loodusesõprade ja Tartu ülikooli teadlaste koostöös. 

Rajal paikneb kaheksa infotahvlit ja kaks suuremat stendi. Kokku kümme peatuspunkti, kus saab teada midagi uut siinsete loodusväärtuste kohta. Rannaplatvormil asuval stendil on toodud ka ülevaade Arbi järve tähendusest Elva kultuuriloos. Lisaks on võimalik tutvuda põhjalikuma lisamaterjaliga kõigil tahvlitel/stendidel antud qr-koodi kaudu. Kõikide tahvlite ja stendide info on olemas ka inglise keeles. 

Joonis 1: rajal asuvad infotahvlid ja -stendid.

Allkiri: Arbi loodusraja infotahvlite ja -stendide asukohad. Kujundaja: Piret Vutt

Aerofoto Arbi järvest

Allkiri: Arbi- Elva süda! Autor: Ragnar Vutt.

Projekti juhtis Maris Hindrikson, teda toetasid Krista Noorkõiv ja Toomas Laatsit.

Tunnuspilt: Ragnar Vutt

Skip to content