Elva Linna Päev

Elva Linna Päev

Elva linna päeva tähistamine koos Elva Kevadlaada ja kultuuriprogrammiga toimub 2. mail 2020

Elva Laat on traditsiooniline Elva linna päeval toimuv kevadlaat. Elva Laada raames korraldatakse nn messiala Elva linnas ja piirkonnas tegutsevatele ettevõtetele ja huvialaringidele. Elva Laadapäeva kestel toimub kohalike kollektiivide kontsert linna 82. sünnipäeva tähistamiseks.

Elva Kevadlaat toimub kl 09:00 – 15:00 Elva kesklinnas, Elva Kultuurikeskuse ees Elva uuel keskväljakul.

Elva linna päeva lõpetab õhtune tasuta pidu nii kohalikele kui külalistele Elva uuel keskväljakul.

Rohkem infot vaata siit.