Elva Kultuurikeskus

Varasemalt kino Helina tegutsenud, seejärel Elva Huviala-ja kultuurikeskus Sinilind funktsiooni täitnud hoone on tänaseks rekonstrueeritud Elva Kultuurikeskuseks.

Hoone valmis kinomajana 1986. aasta 2.jaanuariks. Nimeks sai Elva kino “Heli”. 1993. aastal, kui likvideeriti Tartu rajooni kinovõrk, liideti kino Elva kultuurimajaga ja sealne personal kolis toonasesse majja. 1994. aastal moodustati Elvas kaks kultuuriasutust – üks siis kinomajas ja teine vanas kultuurimajas ning Elva lauluväljakul. 1998. aastal ühendati Elva lauluväljak ja Elva kultuurikeskus Sinilind ühtseks Elva kultuurikeskuseks Sinilind. 2001. aastal liideti tollase kultuurikeskusega Elva huvikool ja kujunes Elva Huviala- ja Kultuurikeskus Sinilind. 2004.aastal lisanud keskuse juurde veel Elva Noortekeskus. 2016.aastal alustati maja rekonstrueerimisega ning juuli 2016.a lahutati Elva Huvikool koos noortekeskusega kultuuriasutusest ning moodustati uus sihtasutus – SA Elva Kultuur varasema Elva HKK Sinilind asemele.

18.veebruar 2017.a avati Elva rekonstrueeritud Kultuurikeskus.