Elva Muusikakool

2.august 1960 anti välja ENSV Kultuuriministri käskkiri, mille kohaselt otsustati Elvasse rajada Elva Laste-muusikakool.

Kultuuriministeeriumi poolt paika pandud õpilaskvoodi alusel võeti vastu 55 õpilast. Nii oligi täitunud elvalaste ammune unistus- oma muusikakool. Avaaktus toimus 14.septembril ning õppetööd alustati Elva Keskkooli bilansis olevas Kalda 11 hoones. Majas oli ahiküte, ruumid läbikäidavad, puudus veevärk ja kanalisatsioon. Muusikakooli kasutada oli esimesel aastal kõigest kaks ruumi. 1965.aasta kevadel anti terve maja Elva Laste-muusikakooli bilanssi.

Nüüd lõpuks oli koolil täiesti oma maja ja võis mõelda selle ümberehitamisele muusikakooli vajadusi silmas pidades. 1967 aastal võetigi maja Tartu rajooni kapitaalehituste plaani ja 26.veebruaril 1968 aastal tõmmati üles esimene põrandalaud kooli põrandast, tähistamaks kapitaalremondi algust. Remont kippus venima ja nii juhtuski, et alles 1969.aasta viimaseks õppeveerandiks sai ehitus niikaugele, et kool võis sisse kolida.

Toona uhke ja kaasaegne maja vajaks taas värskendust, millega on tehtud algust ning 2014.aastal korrastati maja fassaad ja katus. Muusikakool pakub praegugi väga mitmekülgset erialavalikut ning tuntud on nende suurüritus – Elva Klarnetisuvi.