Jussi talu kompleks

Eesti taluarhitektuuri iseloomulik näide. Üks väheseid selle hooneliigi esindajaid. 19.sajandi Lõuna-Eesti taluarhitektuuri iseloomulik näide. Mälestise tunnusteks on autentsena säilinud hoonekehand ja ehituskonstruktsioonid.

Lõuna-Eestis. Mälestise tunnuseks on elamu autentsena säilinud ehituskehand, plaanstruktuur ja põhikonstruktsioonid.
Loode-kagu-suunalise pikliku ristkülikulise põhiplaaniga (nn. arenenud rehielamu tüüpi) savist seintega rehielamu, mille loodetiivas on elutoad, keskel rehealune ja kagutiivas tall (laut). Hoone poolkelpkatus on algselt kaetud laastuga (praegu eterniit). 19.sajandi teisest poolest pärinev algne ruumijaotus on põhiosas säilinud, vaid köögiuks ehitatud aknaks ja elutoa ees olnud sahvrist on saanud eeskoda. Säilinud kambrite talalaed, rehetoa palkseinad ja lagi, rehealuse väravate loogaga puitsillus.

Skip to content