Linnus “Alt-Laari”

Alt-Laari linnamägi asub Saka-Kavilda ürgoru idanõlval eralduval looduslikul piirdekõrgendikul. Looduslikult on mägi hästi kaitstud. Kas ja kuipalju on inimesed nõlvu järsemaks teinud, on teadmata.

Linnamäe läänenõlva all on kuni 20 meetri laiune kallakterrass, sellel tehtud proovikaevamistel on leitud arheoloogilisi leide. Seetõttu võib oletada, et siin on olnud asula, sarnaselt Rõuge, Tõrva Ja Unipiha linnusele (T. Moora).

Mäe lagi on tasandatud nii linnuse ehitamise kui hilisema inimtegevusega.
Savinõukildude põhjal on linnus arvatavasti olnud kasutusel I at II poolel. Alt-Laari linnusest on juttu mitmes J. Jungile saadetud kirjas, pikemalt on linnust kirjeldatud esimesena viidatud kirjas aastal 1896. Selles märgitakse, et linnus on kõrge, kuid tema õuepind on üles küntud. Kündmisel olevat välja tulnud tuhka ning põlenud kivitükke. Talu peremees olevat mäelt leidnud ühe väikese kuldraha. Veel olevat linnuselt leitud üks suur hõberaha.

Linnust on nimetatud ka A. Riisbergi Nõo kihelkonnas kirjelduses 1921. a. 1927. a teostati linnusel H. Moora juhatusel väiksemad proovikaevamised. Kultuurikiht linnuse keskosapoolses otsas oli 45 cm paks, kuid kõikjal üsna segatud. Leiumaterjali seas oli sütt, nõgiseid kive, loomaluid, savinõukilde.
Mälestis on riikliku kaitse alla võetud 1964. a.