Linnus “Vooremägi”

Vooremäe nimeline linnus on Väike-Emajõe suudmeluhast 10-11 m kõrgemale tõusev omaette seisev mäeküngas.

Linnuse õuepind on ovaalse kujuga, tema mõõtmed on põhja-lõuna suunas 45 m ja ida-lääne suunas 34 m. Linnusel vall puudub ning mitmete sissekaevete tõttu on pealispind kohati ebatasane. Vooremäe jalamil on jälgitav 20-25 m laiune terrassitaoline vöönd, mille linnusepoolsel serval on lame, ilmselt materjali võtmisest tekkinud kraavinõgu.

Terrassivööndi välisel serval on 1-2 m kõrgune vallitaoline moodustis, mis on paremini jälgitav linnamäe lääne- ja põhjaküljel. Tegemist ei ole siiski inimkäte rajatud valliga, vaid mäekünka jalami algse reljeefi jäänukiga. Sellest nähtub, et mägi oli laiem ja lamedam ning ,et selle ümberkujundamisega linnuseks pidid kaasnema ulatuslikud tööd.

Praegune Vooremägi on oma suhteliselt ühtlaselt järskude nõlvadega pooleldi inimkätega loodud pinnavorm (E. Tõnisson, Eesti muinaslinnad, 2008, lk 304).

Skip to content