Peedu kooli-ja kogukonnamaja

2015.aastal avas uksed värske Peedu kooli maja.

Kahekorruselise koolimaja esimesel korrusel on suur saal ja söömisnurk, teisel korrusel on neli värviküllast kuni 12-õpilasele mõeldud õppeklassi. Hoone nullkorrusel asuvad kontoriruumid, samuti juuksuriruum. Kooli eripäraks on suur õuesõppeosakaal ning õppevahendina kasutatakse tahvelarvuteid. Tegemist on erakooliga, mis pakub haridust kuni neljanda klassini.