Puhja kalmistu

Kalmistu on arvatavasti rajatud 1840.aastatel.19.-20.saj. kihelkonnakalmistu piirkonnale iseloomulik näide, kus on säilinud ajaloolised matused, hauatähised ja -piirdeid, haljastuselemendid, hauakujunduse näite, piirdeaed, väravad ja kabel.

Kalmistu paikneb Puhja alevikust lõuna pool. Kalmistu välispiire kujutab endast kuni 0,6 m kõrgust ja kohati kuni 0,7 m paksust maakividest, oma aluses lubimördile laotud müüri. Kalmistul on kolm väravat, neist kaks paiknevad loodeküljel ja üks edelaküljel. Loodekülje edelapoolsem värav on koosnenud sõiduväravast ja kahest jalgväravast. Praeguseks on neist säilinud vaid kolm silikaattellistest, krohvitud posti. Loodekülje teine värav ei paikne algsel asukohal, see on sinna toodud ilmselt kalmistu kaguküljelt. Sepistatud värava koonusjad, maakivist tahutud väravapostid paiknevad graniitsoklil. Poste kroonivad metallristid. Kalmistu edelavärav ja väravapostid on sarnased eelpoolkirjeldatud väravaga. Kalmistu peaväravast idas paikneb tellistest laotud ja krohvitud kabelihoone.