Tilga kihelkonnakooli hoone

Ajalooliselt ühiskondlik hoone, mis on mänginud olulist rolli piirkonna hariduselus. Hoonel on säilinud oluline osa originaal ehituskehandist.
Ehitatud 19.s. viimasel veerandil kihelkonnakooli hooneks.