Uderna mõisa park

Rajatud eri aegadel, kujunduselemendid viitavad pargi rajamisele 19.s. I poolel.

Hoolimata oma väiksusest on park liigirikas (18 o + 29 l). 19.s lõpus rajatud parki on pidevalt kuigi süsteemitult täiendatud uute liikidega. Põhipuuliigiks on harilik pärn ja harilik tamm. Palju on pargis ka vahtraid ja saari. Okaspuude osatähtsus pargis on väike v.a tagaväljakul, kus kasvab siberi seedermände, vene lehiseid, siberi nulge ning ebatsuugasid. Peahoone otsa on 20.s viimasel poolel istutatud mitmeid erinevaid okaspuude vorme.
(pargiankeet, 2002)